Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

cold-hearted
4115 824a
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafuckbullshit fuckbullshit
7628 1417 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafuckbullshit fuckbullshit
cold-hearted
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Reposted frommaybelater maybelater viafuckbullshit fuckbullshit
cold-hearted
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viafuckbullshit fuckbullshit
cold-hearted
cold-hearted
6071 d7ba 500
cold-hearted
cold-hearted
cold-hearted
7863 17dd
#akademiasztuki
cold-hearted
5590 dd52 500
cold-hearted
9808 365e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

cold-hearted
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
6401 99d6
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaficus ficus
cold-hearted
cold-hearted
5985 f566
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaficus ficus
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
cold-hearted
9938 8a93
cold-hearted
0068 ba96
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl