Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

cold-hearted
cold-hearted
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
cold-hearted

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty

July 01 2015

cold-hearted
1841 af58
Reposted fromchocosinner chocosinner vialifeless lifeless
cold-hearted
cold-hearted
cold-hearted
1677 f132 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialifeless lifeless
cold-hearted
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
cold-hearted
4628 fbdf
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaOpaaal Opaaal
cold-hearted
4888 4235 500
Reposted fromnomad nomad viatea tea
cold-hearted
cold-hearted
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viamartulla martulla
cold-hearted
cold-hearted
Brakuje mi jej. Miłości. Bycia kochanym. Twarzy, która na ciebie patrzy i uśmiecha się dlatego, że jesteś. Dłoni, która szuka cię przez sen. Kogoś, z kim jestem cały. Kogoś, kogo twarz chciałbym widzieć, zasypiając na zawsze. Kogoś, kto jest moim domem.
— Nina George, "Księżyc nad Bretanią"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamadeliine madeliine
cold-hearted

Myślę, że się jednak kochaliśmy. Na swój własny niewytłumaczalny sposób. Ale zawsze.

Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamartulla martulla
cold-hearted
4451 81f7
cold-hearted
5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
cold-hearted
9009 3592
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaHigh-Key High-Key
cold-hearted
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys vianot-alice not-alice
cold-hearted
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl